USLUGE

BANKARSTVO I FINANCIJE
Pozorno pratimo i temeljito poznajemo dinamiku svjetskih financijskih tržišta te makroekonomska i geostrateška financijska kretanja koja se bez ostatka prelijevaju i na lokalne prilike. Naš tim svojim klijentima u svakoj prigodi nudi kvalitetnu informaciju, savjet i snažnu pravnu potporu.
TRGOVAČKO I KORPORATIVNO PRAVO
Naša je ekspertiza prilagođena vašim tržišnim aktivnostima, snazi i ciljevima. Velikim korporacijama i dioničkim društvima, ali i malim i srednjim poslovnim subjektima olakšavamo pristup kapitalu i vodimo ih kroz cjelokupan proces.
RJEŠAVANJE SPOROVA, ARBITRAŽA, MIRENJE
Rješavamo trgovačke sporove, sporove vezane uz različite oblike financiranja, slučajeve kršenja jamstava, utvrđivanja odgovornosti za štetu, sporove između dioničara i članova uprave te sporove između zaposlenika i poslodavca. Pristupamo rješavanju sporova uz punu stručnost, integritet i pouzdanost te pronalazimo rješenja u vašem najboljem interesu.
RADNO PRAVO
U okolnostima dinamičnoga suvremenog tržišta rada krucijalni su pravna potpora i dubinsko poznavanje problematike. Implementacija poslovne politike ovisi upravo o rješenjima radnih odnosa. Nudimo sve pravne usluge iz područja radnog prava, uključujući pripremu ugovora o radu i menadžerskih ugovora, programe restrukturiranja, kolektivno pregovaranje i rješavanje radnih sporova. Naš tim pronalazi optimalna pravna rješenja za investitore pri pokretanju ili razvoju poslovanja u Republici Hrvatskoj.
ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA
U svijetu gdje je zaštita osobnih podataka pred konstantnim izazovima, naš tim iskusnih odvjetnika je u svakom trenutku spreman pomoći klijentima u procesu usklađivanja s najnovijim trendovima i regulativom. Pomažemo našim klijentima održavati i prilagođavati razinu usklađenosti s UREDBOM (EU) 2016/679 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 27.04.2016 godine o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka – GDPR) na svim razinama njihove poslovne aktivnosti te ih informiramo o aktualnim regulatornim promjenama i razvoju prakse nadležnih tijela. Osim toga, pružamo usluge revizije implementacije GDPR-a i zastupanja u postupcima pred nadležnim tijelima, provodimo programe obuke te osiguravamo usluge službenika za zaštitu osobnih podataka.
INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO I INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA
Naša je stručnost uvijek ukorak s poslovnim i pravnim trendovima i propisima. Naši klijenti iz tehnološkog i IT svijeta znaju da se u nas mogu pouzdati kad je riječ o zaštiti autorskih i srodnih prava, licenciranju softvera te svim transakcijama na lokalnoj, internacionalnoj i globalnoj razini.


NAPLATA POTRAŽIVANJA, STEČAJNI I PREDSTEČAJNI POSTUPCI
Naš učinkovit parnični tim odlikuje se bogatim iskustvom u naplati potraživanja, ovršnim i stečajnim postupcima te postupcima predstečajne nagodbe. Naši međunarodni klijenti sve češće prepoznaju kvalitetu naših usluga u tom segmentu naših usluga pa u tom području bilježimo kontinuiran rast.
NEKRETNINE, ENERGETSKI SEKTOR, INFRASTRUKTURA, ZAŠTITA OKOLIŠA I FINANCIRANJE PROJEKATA
Imamo sveobuhvatan know-how za realizaciju kapitalnih investicijskih projekata u područjima izgradnje kupovnih centara, industrijskih postrojenja, poslovnih zgrada, hotela, turističkih resorta, zračnih i morskih luka ili cesta. Istodobno posjedujemo neposredno iskustvo u projektima upravljanja i zbrinjavanja otpada, ali i drugim strateškim projektima koji se financiraju iz europskih fondova.
REGULATORNI ODNOSI
Uz dubinsko poznavanje zakonskih propisa Europske unije, naš se klijent može pouzdati u vođenje kroz sve korake do dobivanja dozvola i sve aspekte odnosa s regulatornim tijelima pri poslovanju s privatnim i javnim sektorom.
JAVNA NABAVA, KONCESIJE I JAVNO-PRIVATNA PARTNERSTVA
Pružamo sveobuhvatnu uslugu u tim pravnim područjima, uključujući i postupke javne nabave s međunarodnim elementom. Vrijednost i kvaliteta naših usluga u tim segmentima ogleda se u iznimnoj prepoznatljivosti kod naših klijenata te nam se upravo taj sektor odlikuje najbržim rastom.
ZASTUPANJE U UPRAVNIM, PREKRŠAJNIM I KAZNENIM POSTUPCIMA
U iznimno zahtjevnom svijetu pravnih poslovnih odnosa i propisa treba vam pouzdan vodič. U određenom se trenutku može dogoditi neusklađenost vaših aktivnosti s mjerodavnim propisima, što može rezultirati prekršajnom ili čak kaznenom odgovornošću. Uvijek smo fokusirani na pronalaženje optimalnih pravnih rješenja za svog klijenta u svakoj situaciji.