Velid Nasif

Velid Nasif
IME I PREZIMEVelid Nasif
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnik
OBRAZOVANJE2015. pravosudni ispit
2012. diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeci
PROFESIONALNO ISKUSTVO2016. odvjetnik u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2015. odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2013. odvjetnički vježbenik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Zdravko Baburak, Dijana Brezak i Zrinka Grabas
GLAVNA PODRUČJA RADANaplata potraživanja
Zastupanje u upravnim, kaznenim i prekršajnim postupcima
Trgovačko pravo i pravo društava
Rješavanje sporova
Stečajni i predstečajni postupci
Nekretnine
ČLANSTVOHrvatska odvjetnička komora
JEZICIhrvatski, engleski, njemački, slovenski, arapski jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAILvelid.nasif@kallay-partneri.hr