Tihana Poljak

Tihana Poljak
IME I PREZIMETihana Poljak
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnička vježbenica
OBRAZOVANJE2017. pravosudni ispit
2015. diploma Pravnog fakulteta u Zagrebu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2018. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2015. odvjetnička vježbenica u odvjetničkom uredu Marina Tolj
JEZICIhrvatski, engleski, talijanski jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAIL