Tena Kurjaković

Tena Kurjaković
IME I PREZIMETena Kurjaković
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnička vježbenica
OBRAZOVANJE2018. diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
2017. Erasmus+ program studentske razmjene, Rheinische Friedrich-Wilhelms-Universität, Bonn, Njemačka
2016. Pravna klinika Pravnog fakulteta u Zagrebu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2018. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
JEZICIhrvatski, engleski, njemački jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAIL