Maxim Lach

Maxim Lach
IME I PREZIMEMaxim Lach
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnička vježbenica
OBRAZOVANJE2015. diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2016. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
JEZICIhrvatski, engleski, njemački jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAILmaxim.lach@kallay-partneri.hr