Marko Kallay

Marko Kallay
IME I PREZIMEMarko Kallay
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnik / partner / član uprave
OBRAZOVANJE2015. specijalistički program izobrazbe iz područja javne nabave
2000. pravosudni ispit
1998. diploma Pravnog fakulteta u Zagrebu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2006. partner i član uprave u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2003. partner u Odvjetničkom društvu Vedriš & Partneri
2001. odvjetnik u Odvjetničkom društvu Vedriš & Partneri
1998. odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu Vedriš & Partneri
GLAVNA PODRUČJA RADARješavanje sporova
Arbitraža i mirenje
Nekretnine
Energetika, infrastruktura, zaštita okoliša i projektno financiranje
Bankarstvo i financije
Trgovačko pravo i pravo društava
Odnosi s regulatorima
Javna nabava, koncesije i javno-privatna partnerstva
ČLANSTVOHrvatska odvjetnička komora
International Bar Association
JEZICIhrvatski, engleski, njemački jezik (stalni sudski tumač za engleski i njemački jezik)
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAILmarko.kallay@kallay-partneri.hr