Marijana Begić

Marijana Begić
IME I PREZIMEMarijana Begić
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnička vježbenica
OBRAZOVANJE2014. diploma Pravnog fakulteta u Zagrebu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2015. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
JEZICIhrvatski, engleski, njemački jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAILmarijana.begic@kallay-partneri.hr