Mara Terihaj

Mara Terihaj
IME I PREZIMEMara Terihaj
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnica / partner
OBRAZOVANJE2015. specijalistički program izobrazbe iz područja javne nabave
2014. pravosudni ispit
2011. diploma Pravnog fakulteta u Zagrebu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2017. partner u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2015. odvjetnica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2011. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
GLAVNA PODRUČJA RADAOdnosi s regulatorima
Javna nabava, koncesije i javno-privatna partnerstva
Trgovačko pravo i pravo društava
Rješavanje sporova
Arbitraža i mirenje
Naplata potraživanja
Stečajni i predstečajni postupci
Nekretnine
ČLANSTVOHrvatska odvjetnička komora
ICC Hrvatska – Komisija za okoliš i energetiku
JEZICIhrvatski, engleski, njemački jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAILmara.terihaj@kallay-partneri.hr