Kristina Mandić

Kristina Mandić
IME I PREZIMEKristina Mandić
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnička vježbenica
OBRAZOVANJE2016. diploma Pravnog fakulteta u Zagrebu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2017. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2016. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu Marohnić, Tomek & Gjoić d.o.o.
2015. koordinatorica Udruge CISEx (Croatian Independent Software Exporters /Hrvatski nezavisni izvoznici softvera)
JEZICIhrvatski, engleski jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAILkristina.mandic@kallay-partneri.hr