Jerka Perica

Jerka Perica
IME I PREZIMEJerka Perica
RADNO MJESTO / FUNKCIJAOdvjetnica
OBRAZOVANJE2011. pravosudni ispit
2008. diploma Pravnog fakulteta u Zagrebu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2017. odvjetnica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2012. samostalna odvjetnica
2011. odvjetnica u Odvjetničkom društvu Kovač&Miše Bobinac d.o.o.
2010. odvjetnička vježbenica kod odvjetnika Zvonimira Raića
2008. odvjetnička vježbenica kod odvjetnika Igora Hrabara
GLAVNA PODRUČJA RADANaplata potraživanja
Zastupanje u upravnim, kaznenim i prekršajnim postupcima
Trgovačko pravo i pravo društava
Rješavanje sporova
Stečajni i predstečajni postupci
Nekretnine
ČLANSTVOHrvatska odvjetnička komora
JEZICIhrvatski, engleski, njemački jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAILjerka.perica@kallay-partneri.hr