Ivna Medić

Ivna Medić
IME I PREZIMEIvna Medić
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnica / partner / član uprave
OBRAZOVANJE2017. IEDC – Bled School of Management – Master of Business Administration (MBA)
2015. napredna obuka za izmiritelje
2015. specijalistički program izobrazbe iz područja javne nabave
2014. osnovna obuka za izmiritelje
2008. pravosudni ispit
2006. diploma Pravnog fakulteta u Zagrebu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2016. član uprave u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2014. registrirani izmiritelj
2013. partner u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2009. odvjetnica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2006. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
GLAVNA PODRUČJA RADATrgovačko pravo i pravo društava
Preuzimanja i spajanja
Rješavanje sporova
Arbitraža i mirenje
Naplata potraživanja
Parnični, stečajni i predstečajni postupci
Zastupanje u upravnim i kaznenim postupcima
Javna nabava
ČLANSTVOHrvatska odvjetnička komora
Hrvatska udruga za mirenje
ICC Hrvatska – Komisija za bankarsku tehniku i praksu
JEZICIhrvatski, engleski jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAILivna.medic@kallay-partneri.hr