Ivana Lujić

Ivana Lujić
IME I PREZIMEIvana Lujić
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnička vježbenica
OBRAZOVANJE2018. diploma Pravnog fakulteta Sveučilište u Zagrebu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2018. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
JEZICIhrvatski, njemački, engleski jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAIL