Ivan Matić

Ivan Matić
IME I PREZIMEIvan Matić
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnik / partner
OBRAZOVANJE2016. osnovna obuka za izmiritelje
2015. specijalistički program izobrazbe iz područja javne nabave
2014. pravosudni ispit
2011. diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2017. partner u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2016. registrirani izmiritelj
2015. odvjetnik u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2015. odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2012. odvjetnički vježbenik u Zajedničkom odvjetničkom uredu Željko Petrišić i Lovro Zovko
GLAVNA PODRUČJA RADARadno pravo
Bankarstvo i financije
Naplata potraživanja
Javna nabava, koncesije i javno-privatna partnerstva
Trgovačko pravo i pravo društava
Arbitraža i mirenje
ČLANSTVOHrvatska odvjetnička komora
ICC Hrvatska – Komisija za trgovačko pravo i praksu
Hrvatska udruga za mirenje
JEZICIhrvatski, engleski, njemački jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAILivan.matic@kallay-partneri.hr