Iva Burazin Nenadić

Iva Burazin Nenadić
IME I PREZIMEIva Burazin Nenadić
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnička vježbenica
OBRAZOVANJE2016. diploma Pravnog fakulteta u Splitu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2017. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2016.-2017. projektna asistentica u zakladi Konrad Adenauer
JEZICIhrvatski, engleski, njemački, francuski jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAIL