Dora Krce-Ivančić

Dora Krce-Ivančić
IME I PREZIMEDora Krce-Ivančić
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnica
OBRAZOVANJE2015. pravosudni ispit
2012. diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2018. odvjetnica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2016. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu Divjak, Topić & Bahtijarević d.o.o.
2015. Blue Book Trainee u Europskoj Komsiji
2012. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu Gugić & Kovačić
GLAVNA PODRUČJA RADATrgovačko pravo i pravo društava
Zaštita osobnih podataka
Rješavanje sporova
ČLANSTVOHrvatska odvjetnička komora
JEZICIhrvatski, engleski
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAIL