Damjan Vukić

Damjan Vukić
IME I PREZIMEDamjan Vukić
RADNO MJESTO / FUNKCIJAOdvjetnik
OBRAZOVANJE2011. pravosudni ispit
2009. diploma Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2018. odvjetnik u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2016 odvjetnik/partner u Odvjetničkom društvu Miletić i partneri d.o.o.
2013 odvjetnik u Odvjetničkom društvu Miletić i partneri d.o.o.
GLAVNA PODRUČJA RADANaplata potraživanja
Zastupanje u parničnim, upravnim, radnim i prekršajnim postupcima
Rješavanje sporova
Stečajni i predstečajni postupci
Postupci javne nabave
ČLANSTVOHrvatska odvjetnička komora
JEZICIhrvatski, engleski, njemački, ruski
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAIL