Antonela Serdarušić

Antonela Serdarušić
IME I PREZIMEAntonela Serdarušić
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnička vježbenica
OBRAZOVANJE2017. diploma Pravnog fakulteta u Zagrebu
PROFESIONALNO ISKUSTVO2017. odvjetnička vježbenica u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
JEZICIhrvatski, engleski, njemački jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAILantonela.serdarusic@kallay-partneri.hr