Alen Lučić

Alen Lučić
IME I PREZIMEAlen Lučić
RADNO MJESTO / FUNKCIJAodvjetnički vježbenik
OBRAZOVANJE2016. stručno osposobljen za voditelja izrade i provedbe projekata financiranih iz EU fondova
2015. diploma Pravnog fakulteta u Rijeci
PROFESIONALNO ISKUSTVO2017. odvjetnički vježbenik u Odvjetničkom društvu KALLAY & PARTNERI d.o.o.
2016.-2017. tajnik u Osnovnoj školi Poreč
JEZICIhrvatski, engleski jezik
TELEFON+385 1 4811 959
FAX+385 1 4811 962
E-MAILalen.lucic@kallay-partneri.hr